clock

Doanh Nghiệp

08:14 30-10-2023

HAGL Agrico tiếp tục bán hàng dưới giá vốn

Mảng nông nghiệp của HAGL Agrico tiếp tục gặp khó khăn khi doanh thu bán hàng không đủ bù đắp giá vốn, chưa tính đến các chi phí hoạt động khác trong kỳ.

 

HAGL Agrico tiếp tục bán hàng dưới giá vốn - Ảnh 1.

Chuối sẽ là sản phẩm được HAGL Agrico chú trọng trong thời gian tới bên cạnh các loại cây ăn trái khác (Ảnh: HAGL Agrico)

Nội dung chính:

Sau hai năm 2021 và 2022 bán hàng dưới giá vốn và thua lỗ, 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh doanh của HAGL Agrico vẫn chưa cải thiện. Công ty lý giải do thiếu nhân công, thời tiết mưa nhiều, cây ăn trái bị dịch bệnh và tỷ lệ hủy bỏ cao. Khoản vay của HAGL Agrico tại HAGL vẫn còn hơn 1.300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HoSE: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với khoản lỗ gần 200 tỷ đồng, giảm quá nửa so với khoản lỗ cùng kỳ 2022. Lũy kế 9 tháng, công ty báo lỗ 446 tỷ đồng, cũng giảm mạnh so với khoản lỗ gần 1.100 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối quý III/2023, HAGL Agrico lỗ lũy kế 7.450 tỷ đồng. Nhờ vốn điều lệ lớn, trên 11.000 tỷ đồng, đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của HAGL Agrico vẫn dương.

Mảng nông nghiệp của HAGL Agrico tiếp tục gặp khó khăn khi doanh thu bán hàng không đủ bù đắp giá vốn, chưa tính đến các chi phí hoạt động khác trong kỳ.

Mảng nông nghiệp của HAGL Agrico có hai nhánh chính, bao gồm cây ăn trái và cao su.

Trong văn bản giải trình, HAGL Agrico công ty thiếu nhân công lao động, thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều, gây ngập úng, dịch bệnh…) dẫn đến năng suất kém. Riêng cây chuối, HAGL Agrico cho biết tỷ lệ phải hủy bỏ tại vườn không thu hoạch lên tới 43%.

Với mảng cao su (trồng và khai thác mủ cao su), HAGL Agrico cũng cho biết công ty thiếu tới 37% nhân công cạo mủ do đó chỉ khai thác được khoảng 39% tổng diện tích vườn. Giá vốn của cao su phần lớn (60%) là chi phí khấu hao, nên doanh thu không đủ bù đắp.

 

Trên thực tế, HAGL Agrico đã bán hàng dưới giá vốn trong suốt hai năm qua (2021 - 2022) dẫn đến những khoản thua lỗ khổng lồ. Năng suất thấp trong mảng nông nghiệp của HAGL Agrico không chỉ do thời tiết và sâu bệnh.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, HAGL Agrico vay ngắn và dài hạn 7.844 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Trong số này, có tới 70% công ty vay từ các doanh nghiệp, chỉ 30% là vay từ ngân hàng.

HAGL Agrico vẫn còn số dư khoản vay từ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) 1.317 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng đã trả bớt trong 9 tháng đầu năm.

Việc chưa thu hồi được nợ từ HAGL Agrico đã khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty vừa bán Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (tại tỉnh Gia Lai) - thu về khoảng 180 tỷ đồng để trả nợ.

HAGL vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Tính đến cuối quý II/2023, HAGL lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng.

HAGL Agrico trước đây là công ty con của HAGL. Tuy nhiên hiện tại quan hệ giữa hai doanh nghiệp chỉ là chung thành viên HĐQT. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL đồng thời là Phó Chủ tịch HAGL Agrico. Tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico hiện dưới 10% sau nhiều lần thoái vốn.

 
 

 

HAGL Agrico tiếp tục bán hàng dưới giá vốn - Ảnh 1.

Chuối sẽ là sản phẩm được HAGL Agrico chú trọng trong thời gian tới bên cạnh các loại cây ăn trái khác (Ảnh: HAGL Agrico)

Nội dung chính:

Sau hai năm 2021 và 2022 bán hàng dưới giá vốn và thua lỗ, 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh doanh của HAGL Agrico vẫn chưa cải thiện. Công ty lý giải do thiếu nhân công, thời tiết mưa nhiều, cây ăn trái bị dịch bệnh và tỷ lệ hủy bỏ cao. Khoản vay của HAGL Agrico tại HAGL vẫn còn hơn 1.300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HoSE: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với khoản lỗ gần 200 tỷ đồng, giảm quá nửa so với khoản lỗ cùng kỳ 2022. Lũy kế 9 tháng, công ty báo lỗ 446 tỷ đồng, cũng giảm mạnh so với khoản lỗ gần 1.100 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối quý III/2023, HAGL Agrico lỗ lũy kế 7.450 tỷ đồng. Nhờ vốn điều lệ lớn, trên 11.000 tỷ đồng, đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của HAGL Agrico vẫn dương.

Mảng nông nghiệp của HAGL Agrico tiếp tục gặp khó khăn khi doanh thu bán hàng không đủ bù đắp giá vốn, chưa tính đến các chi phí hoạt động khác trong kỳ.

Mảng nông nghiệp của HAGL Agrico có hai nhánh chính, bao gồm cây ăn trái và cao su.

Trong văn bản giải trình, HAGL Agrico công ty thiếu nhân công lao động, thời tiết không thuận lợi (mưa nhiều, gây ngập úng, dịch bệnh…) dẫn đến năng suất kém. Riêng cây chuối, HAGL Agrico cho biết tỷ lệ phải hủy bỏ tại vườn không thu hoạch lên tới 43%.

Với mảng cao su (trồng và khai thác mủ cao su), HAGL Agrico cũng cho biết công ty thiếu tới 37% nhân công cạo mủ do đó chỉ khai thác được khoảng 39% tổng diện tích vườn. Giá vốn của cao su phần lớn (60%) là chi phí khấu hao, nên doanh thu không đủ bù đắp.

 

Trên thực tế, HAGL Agrico đã bán hàng dưới giá vốn trong suốt hai năm qua (2021 - 2022) dẫn đến những khoản thua lỗ khổng lồ. Năng suất thấp trong mảng nông nghiệp của HAGL Agrico không chỉ do thời tiết và sâu bệnh.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, HAGL Agrico vay ngắn và dài hạn 7.844 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Trong số này, có tới 70% công ty vay từ các doanh nghiệp, chỉ 30% là vay từ ngân hàng.

HAGL Agrico vẫn còn số dư khoản vay từ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) 1.317 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng đã trả bớt trong 9 tháng đầu năm.

Việc chưa thu hồi được nợ từ HAGL Agrico đã khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty vừa bán Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (tại tỉnh Gia Lai) - thu về khoảng 180 tỷ đồng để trả nợ.

HAGL vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Tính đến cuối quý II/2023, HAGL lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng.

HAGL Agrico trước đây là công ty con của HAGL. Tuy nhiên hiện tại quan hệ giữa hai doanh nghiệp chỉ là chung thành viên HĐQT. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL đồng thời là Phó Chủ tịch HAGL Agrico. Tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico hiện dưới 10% sau nhiều lần thoái vốn.