clock

Trong Nước

08:44 16-11-2023

Thành phố này của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á

Tổng nhu cầu vốn phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nơi này đến năm 2030 là 14.668 tỷ đồng.

Thành phố này của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á - Ảnh 1.

14.668 tỷ đồng cho phát triển ngành công nghiệp văn hóa

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030. Đề án tập trung thực hiện chỉ tiêu chủ yếu của 8 ngành: Ngành điện ảnh; Ngành nghệ thuật biểu diễn; Ngành mỹ thuật; Ngành nhiếp ảnh; Ngành triển lãm; Ngành quảng cáo; Ngành du lịch văn hóa; Ngành thời trang.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu phát triển, đưa TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực. Đầu tư nguồn lực phù hợp, khuyến khích xã hội hóa, tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, có nhiều giá trị đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, gồm quảng cáo, thời trang, triển lãm, điện ảnh, du lịch văn hóa.

Định hướng và từng bước phát triển các ngành nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành ngành dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đề án đặt mục tiêu phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố một cách bền vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của thành phố sẽ có thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa của khu vực và thế giới. Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Thành phố này của Việt Nam sẽ trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Tổng nhu cầu vốn phát triển ngành công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030 là 14.668 tỷ đồng gồm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa; hỗ trợ xây dựng các mô hình đầu tư và kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng sản phẩm, thương hiệu và thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại, hợp tác phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức quản lý, điều hành và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa. Trong đó ngân sách Nhà nước là 9.615 tỷ đồng, còn lại xã hội hóa.

Thành phố sẽ kêu gọi đầu tư, khuyến khích các mô hình đầu tư và kinh doanh về công nghiệp văn hóa, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nghiên cứu thành lập Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, trung tâm sáng tạo; củng cố nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị một số trường nghệ thuật tại TPHCM.

Đồng thời, Thành phố sẽ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, hình thành các sản phẩm di lịch văn hóa – lịch sử mang tính đặc trưng; hình thành các sự kiện lớn mang tính chất thường niên và đặc trưng, đặc sắc của Thành phố về các ngành công nghiệp văn hóa.

Hiện nay, TPHCM có 17.670 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực văn hóa, chiếm tỷ lệ 7,74% trong tổng số doanh nghiệp của toàn thành phố. Năm 2010, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa ở TPHCM đạt trên 36.094 tỷ đồng, đến năm 2019, con số này đã trên 84.123 tỷ đồng. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu của ngành có sự sụt giảm, nhưng vẫn đạt 77.135 tỷ đồng.

Đóng góp của sản xuất công nghiệp văn hóa vào GRDP của thành phố năm 2010 đạt tỷ lệ 3,77%, đến năm 2019 đạt 3,88%, trong đó ngành quảng cáo có tỷ lệ đóng góp lớn nhất. Năm 2020, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa ở thành phố phát triển thấp, đạt 36.732 tỷ đồng, chiếm 3,54% tổng GRDP của toàn thành phố. Tuy nhiên, đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020 vào GRDP của toàn thành phố vẫn cao hơn mục tiêu phấn đấu của cả nước (khoảng 3% GDP).